02.06.00 -  Dagbladet Arbejderen

 

Sverige vil lukke fredscenter

Den svenske regering forsøger at lukke munden på kritikere af tilpasning til EU og NATO

Sveriges socialdemokratiske regering bryder sig ikke om kritiske røster mod dens tilpasning til NATO og EU.

Det er næppe tilfældigt, at det svenske udenrigsministerium i år har smækket pengekassen i for det uafhængige Center for Freds- og Fremtidsforskning i Lund.

Centret har mistet 300.000 svenske kroner i årligt tilskud fra det svenske udenrigsministerium.

Centret og dets leder Jan Øberg har nemlig været særdeles kritiske overfor NATO's krig mod Jugoslavien og håndteringen af konflikterne på Balkan.

Heller ikke EU's rolle er blevet forbigået i centrets mange analyser og rapporter fra Balkan før, under og efter krigen sidste år.

- Regeringen fører i disse år en politik, som indebærer en systematisk tilpasning til EU og NATO/USA, siger Jan Øberg.

- Når mange lande absolut skal have samme udenrigs- og sikkerhedspolitik - der hovedsageligt bestemmes af de store lande - anser vores magthavere formodentlig uafhængige, alternative analyser og forslag som upassende - også for Sveriges omdømme i udlandet, fortsætter Øberg.

Igennem ni år har centret fået tilskud fra udenrigsministeriet. Pengene er gået til husleje, telefon, hjemmeside, bibliotek og til udsendelse af nyhedsbreve om verdens brændpunkter.

Jan Øberg finder udenrigsministeriets beslutning ubegribelig. Centeret har nemlig virket på netop de områder, som regeringen hævder, at Sverige skal yde bidrag til:

Analyser af konflikter, tidlig advarsel, forebyggelse af vold, forhandlinger, civile instanser, forsvar af de små landes suverænitet, folkeretten og FN's normer.

Jan Øberg fremhæver, at centret er anerkendt i brede internationale kredse for sit arbejde for en fredelig løsning af konflikterne i det tidligere Jugoslavien. Et arbejde, som har stået på siden 1991.

Centrets godt 60 ulønnede rådgivere verden over har arbejdet sammen med en stribe internationale organisationer. Det gælder både statslige og ikke-statslige samt FN.

mj

 

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]