26.05.00 -  Dagbladet Arbejderen

 

EU-militæret på vej ud af støbeskeen

Med fleksible strukturer søger NATO og EU at få alle lande med

NATO-landenes udenrigsministre har på deres møde i Firenze besluttet at nedsætte fire fælles komiteer, som skal sikre at opbygningen af EU's eget militær koordineres med USA og NATO.

En komite skal sikre udvekslingen af fortrolige dokumenter, en anden skal beskæftige sig med opbygningen af EU-militæret, mens de to sidste skal udarbejde rammer for udlån af NATO-materiel til EU og opbygningen af fælles organer.

Lande som Tyrkiet, Island og Norge, der er med i NATO og tilknyttet Vestunionen har kritiseret, at de sættes ud på et sidespor i forbindelse med opbygningen af EU's eget militær.

De tre lande er blevet lovet særlige møder, som skal sikre at de holdes orienteret. Tyrkiet har truet med at blokere for udlån af NATO-materiel til EU, hvis der ikke findes en tilfredsstillende løsning, oplyser Politiken.

Også de 13 lande, som søger om medlemskab af EU vil blive inviteret til orienteringsmøder af EU.

Det ligger fast, at en europæisk styrke på 60.000 soldater skal være klar til hurtig udrykning allerede fra 2003.

De nordiske lande tog tidligere på måneden hul på løsningen af nogle af disse spørgsmål.

Den 11. maj blev de nordiske forsvarsministre enige om at opstille en fælles nordisk brigade, som skal stå til rådighed for EU.

Et hold officerer fra de fem lande skal nu udarbejde en plan, som sikrer at styrken bliver sammensat så fleksibel, at den kan rykke ud, selvom et eller flere af landene ikke kan deltage i en given aktion.

På grund af det danske forbehold kan Danmark ikke sende soldater til en aktion, som ledes af EU, siger afdelingschef i Forsvarsministeriet, Jørgen Hansen-Nord til Politiken.

De "neutrale" lande Finland og Sverige har et problem, hvis den fælles nordiske brigade skal i aktion under ledelse af NATO.

Selvom de to lande ikke er medlemmer af NATO har de dog begge bidraget aktivt til NATO's operationer både i Bosnien og i Kosova.

se

 

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]