16.05.00 -  Dagbladet Arbejderen

 

Børn skal lære at elske militær

Landets folkeskoleelever skal undervises i det danske militærs glorværdige historie og fordelende ved NATO

En ny bog er kommet på gaden. Den hedder "Forsvaret i samfundet" og er tænkt som undervisningsmateriale i folkeskolens 9. og 10. klasser. Der reklameres med helsidesannoncer for bogen i lærernes fagblad "Folkeskolen".

Bogen er en gennemgang af det danske militærs historie, samt en gennemgang af forsvarets opbygning og uddannelsesmulighederne

Selve ideen er der som udgangspunkt intet galt i. Men "Forsvaret i samfundet" er alt andet end en objektiv. Især ikke når det gælder Den Internationale Brigade.

Bogen er en gang rendyrket krigspropaganda, der har det ene formål at få de unge til at overveje en militær karriere.  Det er derfor ikke overraskende, at det er Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste der står bag udgivelsen.

Bogens første halvdel er primært et tilbageblik på Danmarks millitærhistorie. Læseren bliver sat ind i udviklingen fra stolt viking til fredsbevarende soldat i Den Internationale Brigade (DIB).

Det første afsnit omhandler ikke overraskende Eksjugoslavien. Her kan man læse om hvordan de heltemodige danske Jens'er er i fuld gang med at sikre freden i Bosnien og Kosova.  Hvordan krigen startede, blev finansieret, og hvordan NATO terrorbombede Serbien bliver naturligvis ikke nævnt.

En enkelt linie ofres på de danske soldater, der kom retur fra Bosnien i en sort sæk.  Det efterfølges dog af en længere beretning om hvor roligt der er i området nu, og at de danske KFOR og SFOR-soldater derfornærmest keder sig under udsending.

Efterfølgende er der en gennemgang af de forskellige militære værn. Omtalen af disse, og især billederne der illustrerer dem, er som taget ud af enhvervefolder. 

Som noget relativt nyt, henvender bogen sig også til piger.  Ligesom det er tilfældet i militæret og især DIB-kampagnen, lægges der vægt på, at kvinderne sagtens kan følge med mændene.  Der er derfor intet, der forhindrer kvinder i at tegne kontrakt, og blive skudt af snigskytter ligesom deres mandlige kollegaer i Bosnien.

Derefter følger en glorværdig opremsning af Danmarks krigshistorie.  At Danmark har fået bank næsten hver gang landet var i krig siden vikingetiden, betyder ikke så meget. - For vi tabte med værdighed.

Det er naturligvis kongerne, generalerne og krigsskibene der omtales.  Der spildes ikke tid på de bønder, der måtte lade livet, hver gang en af Danmarks konger fik mindreværdskomplekser.

Konklusionen på Danmarks utallige nederlag, er den manglende alliance-politik. Hvis NATO havde eksisteret for 500 år siden ville Danmark stadigvæk eje det nordlige Tyskland, det sydlige Sverige, hele Norge og alle vores kolonier.

En vigtig ting er billederne der skal underbygge bogens indhold. 

På forsidebilledet kan man se fire af forsvaret "raske svende" med røde hjerter i baggrunden.  Sådan fortsætter bogen.  En F-16 jager i solskin på vej over Storebæltsbroen, korvetten "Olfert Fischer" på patrulje i Golfen. Især jægersoldaterne bliver fremstillet som superhelte, med våben og udrustning der vil få en hver teenage-dreng til at savle og drømme om en karriere i Jægerkorpset.

Til sidst i bogen kan man læse om Folketingets partiers holdning til militæret.

Bogen indeholder mange nyttige oplysninger, der giver et indblik i militærets  opbygning, med en tilpas ordforklaring, så alle kan forstå de forskellige udtryk og henvisninger.  Det er udmærket for en skolebog.

Men den forherligende og subjektive måde som militæret fremstilles på, viser med alt tydelighed, at bogen skal give de unge et meget positivt indtryk af Danmarks nuværende og tidligere udenrigspolitik. Samt at sikre en strøm af unge til militæret og Den Internationale Brigade.

 

 

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]