01.05.00 -  Dagbladet Arbejderen

 

FN giver udenlandsk kapital frit spil i Kosovo

af professor i økonomi Michel Chossudovsky

UCK skal garantere, at de multinationale selskaber får frit spil i Kosovo

I det besatte Kosovo, der er under FN-mandat, går statsterror og "det frie marked" hånd i hånd.
Kriminaliseringen af stats-institutioner går fint i spænd med Vestens økonomiske og strategiske mål på Balkan.

Til trods for massakrer på civile har den selvudråbte UCK-administration forpligtet sig til at etablere et "sikkert og stabilt miljø" for udenlandske investorer og internationale finans-institutioner.

Finansminister Adem Grobozci og andre repræsentanter fra den midlertidige regering, som har været inviteret til diverse donorkonferencer, er alle udnævnt af UCK (den Kosovo-albanske milits, red.).

Derimod blev medlemmerne af Ibrahim Rugovas parti KDL (som er valgt ved et parlamentsvalg) end ikke inviteret til topmødet om Stabilitetspagten i Sarajevo i juli måned 1999.

Efterfølgende har lederen af FN´s UNMIK-mission i Kosovo, Bernard Kouchner krævet, at Rugovas parlament bliver opløst. (UNMIK er FN's administration i Kosovo, red.)

Rambuillet-aftalen

Rambouillet-aftalen gentager kravet om fri markedsøkonomi under Bretton Woods institutionernes kontrol.

Aftalens artikel 1 i kapitel 4a stiller betingelser om at:

"Kosovos økonomi skal fungere i overensstemmelse med principperne for det frie marked".

UCK-regeringen skal bære hovedansvaret for at gennemføre disse reformer, og stå som garant for at betingelserne for lån bliver overholdt.

I tæt samarbejde med NATO havde de Washington-baserede finans-institutioner allerede analyseret konsekvenserne af en eventuel militær intervention og en efterfølgende besættelse af Kosovo.

Næsten et år før krigen blev indledt gennemarbejdede Verdensbanken "hændelsesforløb", der "forudså muligheden af en katastrofesituation, som ville udspringe af spændingerne i Kosovo." (1)

Imens bombningerne endnu stod på fik Verdensbanken og EU-kommissionen et særligt mandat til at "koordinere donorers økonomiske assistance til Balkan.". (2)

Det underliggende kommissorium udelukkede ikke, at Jugoslavien kunne modtage støtte fra donorerne.

Det var imidlertid en klar betingelse, at Beograd først vil være berettiget til at låne til genopbygning, "når de politiske tilstande i landet har ændret sig". (3)

Verdensbanken fører an

I forhold til selve Kosovo har Verdensbanken gjort andet end blot atskaffe lån til genopbygning af provinsens infrastruktur.

Den har først og fremmest koncentreret sin indgriben om at yde "assistance til at designe program for genopbygning og genrejsning" såvel som såkaldt "politisk rådgivning i økonomisk ledelse" samt "opbygning af institutioner", nemlig "ledelse". (4)

Med andre ord er en hær af jurister og konsulenter blevet sendt til Kosovo for at garantere omformningen af Kosovo til en "blomstrende, åben og gennemsigtig markedsøkonomi." (5)

Støtten til UCK`s overgangsregering  vil blive indrettet på at "etablere gennemsigtige, effektive og bæredygtige institutioner." (6)

Der skal etableres et "erhvervsvenligt klima" for udenlandsk kapital side om side med et passende udviklet "socialt sikkerhedsnet" og et "program for en lettelse af fattigdommen".

Tysk bank får monopol

I mellemtiden er Jugoslaviens statbanks kontorer blevet lukket i Pristina og den tyske mark er blevet indført som legalt betalingsmiddel.

Banksystemet er blevet overdraget til den tyske Commerzbank A.G., som er den eneste private aktieejer i Micro Enterprise Bank (MEB).

Den blev oprettet i begyndelsen af år 2000 på initiativ af Verdensbankens Internationale Finans Aktieselskab (IFC) og Den europæiske bank for genopbygning og udvikling (EBRD).

Initiativet blev taget sammen med Hollandske Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden(FMO), Tysklands Internationale Micro Investitionen (IMI) og Kreditanstalt fŸr Wiederaufbau (KfW).

Commerzbank A.G. får kontrol med bankforretninger i provinsen, herunder pengeoverførelser og veksling af valuta. (7)

Trepca minerne

"Genopbygningen" af Kosovo bliver financieret med gæld til udlandet og går ud på at overføre Kosovos store rigdomme af mineraler og kul til international kapital.

Derfor har UCK allerede besat den største kulmine ved Belaacevac i Dobro Selo nordvest for Pristina - indtil dens privatisering.

På den anden side har international kapital sine øjne naglet til det omfattende Trepca minekompleks.

Det udgør "den mest værdifulde faste ejendom på Balkan, mindst fem milliarder  dollars værd." (8)

(Det svarer til omkring 37,5 milliarder danske kroner, red.)

Trepca komplekset indeholder ikke kun kobber og store reserver af zink, men også cadmium, guld og sølv.

Det har adskillige forarbejdningsanlæg, 17 fabriksanlæg til forarbejdning af metaller, et kraftværk samt Jugoslaviens største batteri-fabrik.

Det nordlige Kosovo har også omkring 17 milliarder tons kul og brunkul.

Ledelsen af nogle af de statsejede virksomheder og offentlige forsyningsvirksomheder er blevet overtaget af personer, som er udpeget af UCK.

Til gengæld er lederne i Kosovos midlertidige regering blevet den multinationale kapitals "formidler" - for at overdrage Kosovos økonomi til spotpris til udenlandske investorer.

I kølvandet på bombardementerne er Trepca-kompleksets Zvecan smelteværk nordvest for Mitrovica dog forblevet under serbisk ledelse. (9)

I juli 1999 lod UNMIK`s leder Bernard Kouchner udstede et dekret, hvor det hedder:

"UNMIK skal administrere al mobil og fast ejendom inklusive økonomiske midler og andre besiddelser, der tilhører eller er indregistreret i Jugoslaviens navn eller Republikken Serbien eller nogen af deres organer, hvis det er på Kosovos territorium." (10)

I november 1999 udsendte "Den Internationale krisegruppe" (ICG) et dokument med titlen: "Trepca: Making Sense of the Labyrinth" (Trepca: Fornuft i virvaret).

ICG er en såkaldt international tænketank, der er støttet af den amerikanske finansmand George Soros.

Dokumentet råder FN`s UNMIK "til at overtage Trepca minekomplekset fra serberne så hurtigt som muligt og forklarer, hvordan det bør gøres" førend en eventuel privatisering. (11)

I mellemtiden har George Soros Fond for et Åbent Samfund åbnet lokalkontor i Pristina for at etablere Kosovos Fond for et Åbent Samfund.

Det er en del af Soros netværk af såkaldte non-profitable fonde på Balkan, i Østeuropa og i det tidligere Sovjetunionen.

Sammen med Verdensbankens såkaldte Post-konflikt Fond vil Kosovos Fond for et Åbent Samfund sørge for "målrettet støtte" til "udviklingen af lokale råd, der kan tjene lokalsamfundet på en gennemsigtig, fair og ansvarlig måde." (12)

Men siden de fleste lokale råd er i hænderne på personer, der er udpeget af UCK, vil disse programmer næppe opfylde deres erklærede mål.

Ud af 20 millioner dollars til dette program kommer kun én million dollars fra Verdensbanken.

 

Michel Chossudovsky er professor i økonomi på universitet i den canadiske by Ottawa. Overskrifter og mellemoverskrifter er indsat af redaktionen.

Chossudovsky er blandt andet forfatter til bogen The Globalization of Poverty, Impacts of IMF and the World Bank Reforms, Third World Network, Penang and Zed Book, London 1997.

Noter:

1. World Bank Development News, Washington, den 27. april 1999.

2. World Bank Group Response to Post Conflict Reconstruction in Kosovo: General Framework For an Emergency Assistance Strategy, https:// www.worldbank.org/html/extdr/kosovo st.htm (udateret)

3. Ibid.

4. Ibid.

5. Ibid.

6. World Bank`s Role in Reconstruction and Recovery in Kosovo, https://www.worldbank.org/html/extdr/pb/pbkosovo.htm (udateret)

7. International Finance Corporation (IFC), International Consortium Backs Kosovos First Licensed Bank, http;//www.ifc.org/pressroom/archive/2000/00 90/00 90.html Press Release, Washington, 24. januar 2000.

8. New York Times, den 8. juli 1998, artikel af Chris Hedges.

9. Se Diana Johnstone, How it is done, Taking over The Trepca Mines: Plans and Propaganda, https://www.emperors-clothes.com/articles/Johnstone/howitis.htm Emperors Clothes den 28. februar 2000.

10. Citat fra Johnstone op. cit.

11. Se Johnstone, op. cit.
Rapporten fra ICG kan findes på: https://www.emperors-clothes.com/articles/Johnstone/icg.htm

12. World Bank, KSOF and World Bank, World Bank Launches First Kosovo Project, Washington, https://www.worldbank.org/html/extdr/exstme/097.htm, den 16. november 1999 News Release No. 2000/097/ECA.

 

Artiklen bringes med tilladelse af Michel Chossudovsky.

Artiklen kan frit bringes på ikke-kommercielle hjemmesider under forudsætning af at artiklen bringes i sin helhed og forfatterens copyright er noteret.
Det er også tilladt at fotokopiere artiklen til ikke-kommercielt brug.
Offentliggørelse på anden måde kræver forfatterens tilladelse.

 

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]