DKP/ML’s 8. kongres april 2000
CENTRALKOMITEENS BERETNING

Copyright: Forlaget Arbejderen - 2000 Må citeres med kildeangivelse

 

1.      INDLEDNING 

Gode kammerater! 

Så er det tid for vores parti at gøre status over de sidste tre års arbejde og se frem mod de mange nye opgaver og udfordringer, der ligger foran os.  Det har været tre stormfulde år. Med store begivenheder i klassekampen og vigtige skridt i partiets udvikling. Det har været år, hvor arbejderklassen igen i glimt viste sin styrke, som vi så det i den store overenskomstkonflikt i 1998. Men det har også været en periode, hvor reaktionen har skærpet sin offensiv  på en lang række områder. Skridt for skridt angribes arbejderklassens og den brede befolknings hævdvundne rettigheder og den nationale selvbestemmelse udhules.  

Det har været en sort periode i Europas historie. NATO’s illegale krig mod Jugoslavien var en smagsprøve på NATO’s nye koncept, der blev vedtaget i forbindelse med organisationens 50 års- jubilæum sidste år. Konsekvensen for Danmark kender vi alle. For første gange i 150 år blev danske soldater sendt i krig mod et andet land, endog i åbenlys modstrid med folkeretten.  

Den 28. september er der folkeafstemning om euro’en, som danskerne afviste, da vi sagde nej til Maastricht-traktaten i juni ’92 og igen ved folkeafstemningen  den 28 maj året efter, hvor de 4 forbehold netop var den sukker, der fik traktaten til at glide ned hos den unionsskeptiske danske befolkning. Nu skal vi stemme om euro’en igen.  Det er en kamp mod yderligere afståelse af national selvstændighed. Det er en kamp for demokratiet. Det er en kamp, hvor der hviler et stort ansvar på kommunisterne, for at det skal lykkes, at smede den brede folkelige alliance, der igen kan bringe et NEJ i hus. 

Det politiske liv i Danmark er mere end nogensinde præget af politisk konsensus. Men kommunisterne  vil aldrig blive opslugt i denne store forbrødring. Så langt vores kræfter og muligheder rækker, vil vi kæmpe for arbejderklassens kort- og langsigtede mål. Vi ved, at vi kan mangedoble vores kræfter og muligheder ved at forene alle danske kommunister i et stærkt kommunistisk parti. Derfor vil denne kongres arbejde i bevidsthed om dens ansvar, også overfor resten af den kommunistiske bevægelse i Danmark. 

DKP/ML kommer til sin 8. kongres med masser af erfaring, ideer og gå-på-mod. Vi har både lyst og kraft til at tage fat på de store udfordringer, som står foran vores parti og de danske kommunister som helhed. Vores mål er at give en forstærket kommunistisk impuls til de kampe, som  arbejderklassen og det danske folk står overfor ved starten af et nyt århundrede.   

Den vigtigste opgave, som  DKP/ML’s 8. kongres vil løse, er at afslutte behandlingen af udkastet til nyt partiprogram og nye vedtægter. De udkast, som centralkomiteen har udarbejdet til denne kongres, udtrykker en konkret sammenfatning af det store politiske og ideologiske arbejde partiet har gennemført.   

DKP/ML’s nye partiprogram vil klart udtrykke vores kommunistiske verdenssyn og i et let tilgængeligt sprog sammenfatte partiets kort- og langsigtede målsætninger. Ligeledes er udkastet til nye vedtægter et konkret resultat af diskussioner om erfaringerne fra partiets 20 års arbejde og den kamp, der rasede i partiet omkring den 7. kongres.. De fastholder på en og samme tid den demokratiske centralisme som partiets organisationsprincip og er i overensstemmelse med partiets faktiske størrelse og muligheder.

[.....]

se Uddrag fra centralkomiteens beretning


online.jpg (12319 bytes)

 

 

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]