30.03.00 -  Dagbladet Arbejderen

 

Salg af våben giver fed pension

Det har vakt opsigt, at Lægernes Pensionskasse investerer i blandt andet våbenproduktion. Men eksemplet er ikke enestående. Mange pensionskasser henter penge til pensionen ved at støtte produktion af våben.

På en række pensionskassers generalforsamlinger her i foråret vil der blive sat spørgsmålstegn ved hvad der investeres i.

Der har rejst sig kraftige protester over, at for eksempel lægernes pensionskasse investerer i produktion af våben, tobak og alkohol.

På baggrund af kritikken, der blandt andet er blevet rejst i tidsskriftet ‘Dagens Medicin’, har bestyrelsen i pensionskassen meddelt, at den vil diskutere sagen og komme frem med sine overvejelser på generalforsamlingen. Det er også her medlemmerne har mulighed for at rejse krav om en anderledes investeringspolitik.

Lægernes investeringer i tobaks-, våben- og alkoholindustrien har stået på i årevis. Ved indgangen til 1999 ejede lægernes Pensionskasse aktier for knap 160 millioner kroner indenfor netop disse industrier.

Godt 20 millioner kroner af dette beløb var den 31. december 1998 investeret i våbenproduktion. Pensionskassen ejede på det tidspunkt mere end 150.000 våbenaktier.

 

Lægernes Pensionskasse har aktier i verdens næststørste våbenproducent

3,4 millioner kroner er investeret i British Aerospace der er verdens næststørste producent af våben. Fabrikken laver blandt andet fly, ammunition, skibe, tanks og håndvåben. Virksomheden er ifølge egne oplysninger den største skibsbygger i England. British Aerospace bygger også Trident atom-ubåde til den engelske flåde.

Også Rolls-Royce nyder godt af lægernes penge. Virksomheden producerer ikke blot motorer og smukke biler. Den har med sine egne ord været i gang på samtlige atomkraftværker i England, på alle reaktortyper.

Rolls-Royce har lavet den kran, der bliver brugt, når atomubådene skal bygges og transporteres. Rolls-Royce skriver blandt andet:

‘Vi er involveret i alle aspekter af den atomare cyklus i den internationale atomindustri, hvor vi tilbyder kundedesign, manufaktuering, projekt ledelse og in-service support for civile og flådens kraftværker’.

Ialt ejede Lægernes Pensionskasse ved indgangen til 1999 aktier for ialt 8,9 milliarder kroner spredt på virksomheder over hele verden.

Investeringerne i tobaks-, våben- og alkoholindustrien udgør mindre end to procent af kassens samlede aktiebeholdning. Men det vurderes, at det netop er på disse aktier, at pensionskassen har tjent store penge op gennem 90’erne.

 

For direktør i pensionskassen handler det alene om, hvor der kan hentes det største udbytte

Næstformand i Lægernes Pensionskasse, Jens Bjerre Winther er ikke begejstret over den fokus, der har været sat på lægernes investeringer.

 - Det har jeg det ikke helt godt med. Men jeg havde det heller ikke godt med, at vi investerede i landminer. Det er bestemt noget, der kommer op på vores næste generalforsamling til foråret, sagde han i februar til Aktuelt.

Samme bekymring deles ikke af bestyrelsesformanden.

 - I bestyrelsen er vi fuldstændig enige, og vi føler os ikke brødebetynget over, at vi har aktier i tobak, våben eller alkohol, erklærer formand Steen E. Christensen i Dagens Medicin.

Det udsagn møder tilslutning hos direktøren for Lægernes Pensionskasse. For ham handler det alene om økonomi, pemgene skal investeres hvor de giver størst udbytte, uanset hvilken produktion der er tale om.

 - Vores opgave er at sikre lægerne en billig formueforvaltning, der samtidig giver det størst mulige afkast, siger direktør Niels Lihn Jørgensen til Dagens Medicin.

 

Mange pensionskasser investerer i våbenindustri

De danske lægers politik er i strid med anbefalinger fra Verdenslægeforeingen. Foreningen opfatter det som sin pligt at arbejde for afskaffelse af atomvåben.

Derfor fordømmer den ‘udvikling af, afprøvning af, fremstilling af og trusler med eller brug af kernevåben. Initiativet forlanger derfor. at alle regeringer afstår for sådanne tiltag, og at de arbejder for total afskaffelse af kernevåben’.

Lægernes Pensionskasse har godt 20.000 medlemmer. De er bestemt ikke ene om at hente pengene til pensionen ved at sætte penge i produktion af våben.

Ialt sparer omkring 300.000 lønmodtagere op til alderdommen ved hjælp af aktier i atomubåde.

De 289.000 medlemmer i Industriens Pension har også aktier i British Aerospace og forsikringsaktieselskabet ALKA har på 28.000 medlemmers vegne købt aktier i Rolls-Royce.

Den form for industri er Anton Johansen ikke vild med. Han er tidligere formand for Nærings- og Nydelsesmiddelforbundet og sidder i ALKA’s bestyrelse.

 - Jeg synes, der er forkert at investere i alt, der har med krigsmateriel at gøre. I bestyrelsen får vi jo blot materiale fra direktionen, og det stoler jeg jo på er i orden, det tjekker jeg ikke, siger Anton Johansen til Aktuelt.

Han bebuder at sagen vil blive diskuteret på et bestyrelsesmøde i april.

 - Vi har i fagbevægelsen over en bred front den indstilling, at vi ikke investerer i våben, siger han.

 

Diskussionen om hvad der kan investeres i, har raset siden slutningen af 80’erne

Diskussionerne om hvordan pensionskasserne skal investere er på ingen måde af ny dato. De startede for alvor i slutningen af 80’erne.

Politiken skriver den 24. maj 1989 hvordan Juristernes- og Økonomernes Pensionskasse (JØP) har afvist af investere i visse firmaer af etiske grunde.

Men samme JØP ejer ifølge seneste regnskab 5300 aktier i amerikanske General Electric, som er en af de største leverandører til USA’s forsvar.

I 1985 var General Electric begravet til halsen i en affære, hvor firmaet snød luftvåbnet ved at skrive alt for store regninger.

JØP har også aktier i for eksempel Phillips, som netop er ved at sælge sin svenske fabrik til Nobel. Bare på den svenske fabrik har Phillips solgt radarer og målsøge-systemer til forsvaret for en millard svenske kroner.

Thorkild Riesing, investeringschef i kasserne under PKA citeres på dette tidspunkt for at sige at PKA ‘bestemt ikke investerer i våbenproduktion’.

Men PKA er storaktionær i Dansk Erhvervsinvestering, som ejer virksomheden Danish Aerotechnology Systems. Og dens hovedprodukt er dele til kampflyet F-16.

 - Vores bestyrelser har bestemt, at vi ikke investerer i våbenselskaber. Men der kan være tilfælde, hvor det er svært at administrere og skelne mellem teknologi og våben, siger Riesing. PKA ejer også aktier i svenske ASEA, som også er underleverandør til våbenindustrien.

PFA Pension er landets største pensionsselskab. I 1997 laver Økonomisk Ugebrev en gennemgang af firmaets investeringer.

Gennemgangen viser, at ‘pensionskoncernen har økonomiske interesser i flere af verdens største våben- og giftfabrikker’.

 

Finanstilsynet kræver, at der gås efter størst mulige afkast

Det er heller ikke første gang, at investeringerne har givet debat på generalforsamlinger i pensionskasserne.

For eksempel har det tidligere været opppe i Lægernes Pensionskasse, hvor vidt der skal investeret i våben- og tobaksproduktion. Men et flertal har besluttet, at der ikke skal stilles etiske krav til bestyrelsen.

Senest var det oppe på generalforsamlingen i 1998. Her blev pensionskassenes nuværende etiske retningslinier drøftet og godkendt på generalforsamlingen.

Bestyrelsen gav følgende korte resumé af de retningslinier, der arbejdes efter:

‘Bestyrelsen har overvejet, hvordan etiske aspekter kan inddrages i forbindelse med pensionskassens aktieinvesteringer. Sideløbende hermed har livsforsikringsselskabernes og pensionskassernes investeringsstrategi  - herunder etiske investeringer  - været drøftet indgående i medierne.

I den anledning fandt Finanstilsynet i oktober måned 1997 anledning til at tydeliggøre sin fortolkning af de gældende regler for pensionsselskabernes investeringer. Finanstilsynet understregede, at bestyrelsen og direktionen i et pensionsselskab er forpligtet til at søge at opnå det størst mulige formueafkast.

Dette betyder ikke, at etiske aspekter ikke inddrages i pensionskassens investeringsovervejelser, eller at pensionskassen er afskåret fra at søge at fremme en udvikling, hvor de virksomheder, som pensionskassen er medejer af, drives på en etisk forsvarlig måde.’

Spørgsmålet er om, der bliver rokket ved denne beslutning på dette års generalforsamling.

 Holger Terp/ur

 

 

Investering i våben

Fabrik

Antal aktier

Samlet kursværdi i kr.

Mannesmann (1)

 21.800

 15.857.833

British Aerospace(2)

 66.840

 3.395.424

Rolls-Royce Plc (3)

 61.800

 1.615.651

Våbenaktier i alt

 150.440

 20.868.908

 

 

1. Tysklands største mobiltelefonoperatør, hvis datterselskab Krauss-Maffei Wegmann blandt andet producerer leopard-kampvogne.

2. Verdens næststørste producent af våben  - blandt andet fly, ammunition, skibe, tanks, håndvåben m.m.

3. Producerer udover biler motorer til alverdens militærfly, helikoptere, ubåde og krigsskibe.

 

Kilde:
Dagens Medicin. Medtaget er kun virksomheder, der har våbenproduktion som primær indtjeningskilde. Det betyder, at oversigten viser et absolut minimum af de aktier, pensionskassen ejer i våbenindustrien. Tallene er fra den 31. december 1998. Lægernes Pensionskasse har ikke ønsket at aflevere den nyeste oversigt til Dagens Medicin. Men pensionskassens direktør oplyser, at kassen stadig har aktier i våbenindustrien.

 

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]