24.03.00 -  Dagbladet Arbejderen

 

Folkeret står for fald

Regering ønsker blanko-check til fremtidige humanitære interventioner

Den danske regering vil have Folketinget til at anerkende, at det i princippet er i orden at omgå folkeretten.

Regeringen benytter den ulovlige krig mod Jugoslavien, som figenblad for et angreb på folkeretten.

Det vil ske på onsdag i næste uge, hvor folketinget skal tage stilling til regeringens redegørelse om humanitære interventioner.

Et år efter at NATO gik i krig mod Jugoslavien vil regeringen have en blanko-check til i fremtiden at kunne overtræde folkeretten med moralske og politiske begrundelser.

Redegørelsen bygger på en rapport fra Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI), som regering bestilte den 25. januar sidste år. Heri konkluderer DUPI, at folkeretten og FN-pagten ikke indeholder begrebet humanitær intervention. Rapporten siger direkte:

‘Det må således konstateres, at der ikke forelå et klart sikkerhedsrådsmandat til intervention i Kosovo-konflikten, men at interventionen var berettiget og nødvendig for at afværge en humanitær katastrofe, etniske udrensninger, folkedrab og sikre regional fred og sikkerhed.’

Alligevel anbefaler regeringen:

‘at det internationale samfund også i fremtiden som sidste udvej bør have mulighed for at handle i tilfælde af grove og systematiske krænkelser af menneskerettighederne på trods af, at FN’s Sikkerhedsråd i den konkrete situation skulle være blokeret.’

Det skal alene ske med moralske og politiske begrundelser, mener regeringen.

Tilmed ønsker regeringen ingen klare eller bindende kriterier for, hvornår folkeretten kan sættes ud af kraft.

Regeringen ønsker altså en ren gummiparagraf, hvor det overlades til USA og NATO at definerer hvor og hvornår der er tale om humanitære katastrofer.

Ifølge DUPI vil bindende kriterier indebære, at hver folkeretten skal tilsidesættes må det vurderes, om kriterierne er opfyldt. Hvis vurderingen overlades til Sikkerhedsrådet vil det medføre at humanitære interventioner bliver umulig at gennemføre. Hvis vurderingen bliver overladt til andre stater eller en alliance  - ‘vil det betyde, at ikke kun stater med vores demokratiske og humanistiske standarder vil får ret til at gennemføre humanitære interventioner’, konkluderer regeringen.

mj

 

 I aften kl 19.00 er der demonstration på Rådhuspladsen i København til minde om de civile ofre for NATO’s krig.

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]