15.01.00 -  Dagbladet Arbejderen

 

Til Dem H. Præsident 

af Jan Øberg

Fredsforskeren Jan Øberg har stillet ti spørgsmål til USA’s præsident Bill Clinton, der burde være stillet da Clinton i slutningen af november besøgte Kosova.

Præsident Bill Clinton foretog et lynvisit til Kosovo. I en tale opfordrede han albanerne til at stoppe med at hævne sig på den krympende serbiske minoritet. Han besøgte også de amerikanske soldater på den nye Bondsteelbase.

Der er vigtige spørgsmål, som burde være stillet til ham om Balkan og Kosovo, og om USA’s ledende rolle i bomningerne af Jugoslavien.

Der burde være en selvfølge, at uafhængige medier i demokratiske lande lader politiske ledere svare på vigtige spørsmål. Men bliver de vigtige spørgsmål virkelig stillet? Her er nogle nogle spørgsmål, som jeg ville have stillet, hvis jeg var journalist og havde mulighed for et interview.

 

SPØRGSMÅL I

Hr. Præsident! Amerikanske fly bombede i foråret Jugoslavien og Kosovo med Dem som øversbefalende. Aktionen blev retfærdiggjort af oplysninger om, at Beograd havde planlagt et folkemord. Disse oplysninger har nu vist sig at være groft misvisende eller falske. Hvordan stiller De Dem til dette?

Under bomningerne nævnte præsident Clinton og hans ministre Cohen og Albright tal på mellem 10.000 og 100.000 savnede og sandsynligvis døde under, hvad der blev kaldt en plan af Jugoslaviens Præsident Milosevic, Operation Hestesko.

Men Haag-domstolen har indtil nu identificeret 2108 lig af mere end en etnisk baggrund, og som er døde under forskellige omstændigheder. Eller med andre ord, de, som er blevet massakreret af serbere, har ikke alle været albanere.

Menneskeligt set er dette en stor lettelse. Samtidig fører oplysningerne til alvorlige spørgsmål om hvor tilforladelig den information var, der lå til grund for beslutningen om at bombe. Det rejser to tillægsspørgsmål:

Hvilke informationer blev givet til verdensopinionen og hvilke blev fortiet?

Hvem producerer information og med hvilket formål?

 

SPØRGSMÅL II

Under bombningerne dræbte NATO mindst 2000 civile i Serbien. De har sagt undskyld til det kinesiske folk efter bombningen af deres ambassade i Beograd. Har De overvejet også at give bombeofrernes slægtninge en undskyldning eller økonomisk kompensation?

Og hvad mener De om de anklager der er rejst mod Dem, Deres ministre og alle andre NATO-ledere ved Krigsforbryder-domstolen i Haag?

 

SPØRGSLMÅL III

Camp Bondsteel, den nye amerikanske militærbase, siges at være den største udenlandske base siden Vietnamkrigen. Jeg har tre spørgsmål om basen:

a) Hvilke langsigtede mål skal denne investering tjene?

b) Hvordan er det muligt at bygge sådan en base på jord, som ifølge alle FN-resolutioner og andre legale dokumenter tilhører den selvstændige stat Jugoslavien?

c) Indebærer denne nye base ikke at De markerer at Kosovos fremtidige status i praksis allerede er afgjort?

Militærbasen er gigantisk, 775 acres (det svarer nogenlunde til lige så mange tønder land) og er indrettet til 6.300 amerikanske soldater. Det har kostet 300 millioner svenske kroner at bygge den. På basen findes alt det, som soldateerne behøver, inklusiv to kapeller og en mobil Burger King.

Aviserne skriver, at basen er bygget på en sådan måde, at den anses for at være oprettet med henblik på et langsigtet engagement og med formål der ikke kun handler om Kosovo.

 

SPØRGSMÅL IV

USA og NATO støttede lederne i Kosovos Befrielseshær, UCK, som eksempelvis provinsens selvudnævnte premierminister Hacim Thaci. UCK blev i realiteten NATO’s allierede. Nu er samme UCK ansvarlig for etnisk udrensning, som har fordrevet 234.000 ikke-albanske indbyggere fra provinsen ifølge oplysninger fra FN’s Flygtningehøjkommisariat, UNHCR. Hvad er Deres instilling til UCK i dag?

 

SPØRGSMÅL V

KFOR (NATO), UNMIK (FN) og OSCE arbejder efter et FN-mandat som fastslår, at Kosovos indbyggere skal beskyttes ligesom provinsens flerkulturelle sammensætning. Vil USA og dets NATO-allierede forsøge at leve op til dette inden situationen bliver helt uløselig?

 

SPØRGSMÅL VI

Menneskerettigheder, humanitære hensyn og frihed betones aktid i Deres taler, Hr Præsident. Nu findes der omkring én million flygtninge i Serbien. Det er jo faktisk flere end det antal kosovo-albanere der flygtede under krigen til Makedonien og Albanien.

Flygtningene i Serbien er kommet fra Kroatien, Bosnien, og senest fra Kosovo. De er blevet fordrevet på præcis samme måde, som kosovoalbanerne eller med Deres egne ord, ‘ikke fordi de har gjort noget, men alene for hvem de er.’

Jugoslavien og Serbien befinder sig i dyb kise på grund af politisk og økonomisk misrøgt  - men også som følge af NATO’s ødelæggelser og af mange års sanktioner samt udelukkelse fra det internationale samfund.

Den kommende vinter kan indebære en humanitær katastrofe. Hvordan forener De deres personlige humanistiske engagement og deres moralske lederskab med, at De politisk forhindrer at disse mennesker får humanitær hjælp?

Kan De give noget historisk eksempel på at dette skulle kunne omstyrte autoritære ledere?

 

SPØRGSMÅL VII

Et folkemord skal stoppes, hedder det i Deres tale før bombningerne. Dengang sagde De også, at det handlede om, at skabe stabilitet på Dalkan.

Jeg tror, at de fleste diplomater og sikkerhedseksperter mener at det modsatte bliver tilfældet. At Albanien, Makedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien og Kroatien er blevet destabiliseret siden bombningerne blev indledt den 24. marts 1999.

Jeg tror, at mange gerne vil vide på hvilken måde De ser, at situationen er blevet forbedret set i forhold til de indsatser der er gjort politisk, moralsk, militært og økonomisk?

 

SPØRGSMÅL VIII

Vil De på nogen måde give kompensation til Makedonien og Albanien for USA’s og NATO’s brug af landenes territorier under krigen?

Her tænker jeg på noget mere konkret end det der hidtil er blevet sagt om at holde døren åben for et fremtidigt medlemskab af NATO?

 

SPØRGSMÅL IX

USA greb ind i Bosnien og i Kosovo. De har mange gange sagt, at De er stolt over dette. Men USA greb ind med en sådan kraft og beslutsomhed at det nu ser ud til at have medført at en række EU-lande indleder en ‘turbo-militarisering’. Formålet med dette ser ud til at være, at tage store skridt mod en europæisk hær. Europa må kunne tage vare på sin egen baghave, synes man at mene.

Desuden har USA unægteligt skabt øget fjendtlighed imod Kina og Rusland gennem NATO’s udviddelse, nye planer om balistiske missiler, den måde hvorpå USA stemte imod forbud mod test af atomvåben, bombningerne af Jugoslavien, den udeblivende økonomiske hjælp, aftalen om en ny olierørledning, som De selv netop har underskrevet i Istanbul, Georgiens fremtidige medlemskab af NATO, pressionen når det gælder Tjetjenien -ja De kender listen meget bedre end jeg, Hr. Præsident.

Frygter de aldrig, at USA har taget ledelsen af verdenen på en sådan måde, at det har skabt reaktioner blandt USA’s europæiske venner og kan give bagslag?

Også Tony Blairs Storbritannien ser ud til at ønske, at Europa mere og mere bliver sin egen uspermagt, og dermed mindre afhængig af USA.

Der bliver næppe rejst tiltale mod hverken NATO elle4r de politiske ledere af NATO-landene ved FN’s krigsforbryder domstol.

Den tredje januar meddelte chefanklager ved domstolen i Haag, Carla del Ponte:

‘Der er ingen formel efterforskning’ af NATO’s handlinger under krigen mod Jugoslavien.

Ifølge domstolens talsmand Paul Risley gennemgår dommere informationer om NATO’s bombninger, som domstolen har modtaget fra forskellige kilder for at undersøge om der er grundlag for yderligere efterforskning. Men det er en almindelig statdard procedure.

 

SPØRGSMÅL X

Til slut  - og de har været særdeles generøs med Deres tid, Hr. Præsident  - vil jeg gerne stille et spørgsmål, der kun inddirekte berører Balkan.

Over alt støtter USA menneskerettigheder, frihed og demokrati. Jeg er overbevist om, at De anser retten til en privat sfærer, ligesom ytringsfriheden, for at være absolut og grundlæggende.

Netop derfor må jeg spørge Dem, hvordan kan det være, at USA’s National Security Agency har udviklet en teknologi, som gør det muligt at aflytte og registrere ikke bare global traffik af e-mail og fax, men også samtaler over telefonen?

Måske er jeg naiv, men behøver USA, at nære så stor frygt for andre lande? USA’s forsvarsudgifter for år 2000 bliver tre gange større end de samlede forsvarsudgifter for lande som Kina og Rusland samt for ‘skurke staterne’ Iran, Irak, Syrien, Libyen, Nordkorea og Cuba.

 

Ingen svar

Her forlader jeg det fiktive interview med USA’s præsident. Kun de udvalgte personer får mulighed for at interviewe ham. Men vi kan altid selv formulere spørgsmålene og fundere over svarene og over hvordan det kan være, at sprøgsmål og emner som dem jeg har taget op sjældent eller aldrig bliver stillet eller diskuteret af de mennesker, der kan gøre det.

Phillip Knightley har slået fast, at sandheden er krigens første offer. Fredsforskeren Johan Galtung har tilføjet, at evnen til kompleks forståelse er dens andet offer.

Jeg mener, at man kan kalde evnen til selvkritik for krigens tredje offer. Gennem dette tab forhindrer vi os selv i, at lære noget om de virkelige motiver, der ligger bag ved krig, samt alternativet til krig.

 

Jan Øberg er fredsforsker ved universitet i Lund. Han har et indgående kendskab til situationen i Jugoslavien og Kosova.

 

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]