17.12.99 -  Dagbladet Arbejderen

 

NATO urolig over base-protester

NATO-ministre vil beskytte baser og soldater bedre mod protester

NATO er bekymret over, at der er modstand mod de baser, som militæralliancen har strøet ud over Europa. Også lokale indbyggeres vrede over udstationering af NATO-soldater vækker uro.

Det giver NATO’s politiske ledere nu direkte udtryk for.

Emnet behandles i den sluterklæring, som blev vedtaget, da NATO’s udenrigsministre onsdag holdt møde i Bruxelles.

Her kaldes det en terrorist-trussel:

‘Terrorist-truslen mod udstationerede NATO-soldater og NATO-installationer kræver opmærksomhed. Der må udvikles passende foranstaltninger, så de fortsat kan beskyttes under fuld hensyntagen til værtslandets ansvar,’ sagde NATO-ministrene fra Bruxelles.

Allerede i april var emnet på banen. Også på NATO’s jubilæumstopmøde i Washington blev ‘terrorist-truslen mod udstationerede NATO-soldater og NATO-installationer’ behandlet.

Det var før krigen mod Jugoslavien og de protester, der i den forbindelse blev gennemført mod NATO-baser i blandt andet Italien og Grækenland.

Under krigen var der omfattende protester og aktioner mod Aviano-basen i Italien. Og i Grækenland er der vokset en hel bevægelse frem med kravet om at baserne dér lukkes ned.

Aktivister er flere gange trængt ind på NATO-baserne i Grækenland.

LRM

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]