17.12.99 -  Dagbladet Arbejderen

 

USA og EU indgår speget forlig

Flere EU-udenrigsministre blev væk fra NATO-møde

Et sindrigt kompromis. Så sindrigt, at man kan nære berettiget tvivl om, hvorvidt de involverede egentlig selv kan finde ud af det.

NATO’s udenrigsministre udsendte fra deres obligatoriske december-møde onsdag en erklæring, der er særdeles uigennemsigtig, når det kommer til forholdet mellem EU og USA.

Flere af de europæiske NATO-lande er bekymrede over, at USA har planer om at iværksætte et særligt missilforsvars-system, rettet mod hvad der kaldes ‘slyngelstater’.

Fra NATO-mødet onsdag i Bruxelles lød der kritiske røster, ikke fordi systemet er rettet mod ukontrollable stater, men fordi det kun omfatter USA.

En endelig beslutning skal tages i USA i juni måned næste år.

Sagen er temmelig spændt, eftersom EU’s planer om en militær union nu er så fremskredne, at i det mindste visse kredse i USA vurderer dem som en trussel.

Vice-udenrigsminister Strobe Talbott har for et par måneder siden anklaget de europæiske NATO-lande for at gå for langt. EU’s planer om at kunne handle selv militært strider imod det kompromis, der blev strikket sammen i april, sagde Talbott i oktober i London.

Onsdag var Talbott i Bruxelles og med til at vedtage en erklæring, der på den ene side giver EU lov til at gå videre, og på den anden side er fyldt med ‘bemærkninger’, som det kaldes.

‘Vi anerkender Den Europæiske Unions beslutning om en kapacitet til selvstændig handlen, så den kan tage beslutninger og genemføre militære aktioner, hvor alliancen som helhed ikke er involveret,’ hedder det fra NATO-ministrene.

Derefter følger en stribe bemærkninger, der tager sigte på at inddæmme EU’s selvstændige ageren og gøre den gennemsigtig for USA.

EU’s militære union vil skabe ‘et stærkere og mere afbalanceret transatlantisk partnerskab,’ lyder det håbefuldt.

Flere af EU-landenes udenrigsministre deltog slet ikke i mødet, bemærker Financial Times. Den franske udenrigsminister Hubert Vedrine dukkede ikke op.

- Ironisk nok efter sidste weekends EU-topmøde, lød kommentaren fra Canadas udenrigsminister Lloyd Axworthy.

Heller ikke USA’s udenrigsminister Albright deltog.

LRM

 

 

 

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]