09.12.99 -  Dagbladet Arbejderen

 

International lov under pres

Vitale politiske interesser kan stå over folkeretten

En ny redegørelse fra Dansk Udenrigspolitisk Institut, DUPI angriber folkerretten.

Reddegørelse erkender på den ene side, at folkeretten ernødvendig for at verden ikke skal ende i et ragnarok af krige.

På den anden side kan politiske og moralske motiver give stater eller internationale organisationer ret til at gribe ind for at forhindre humanitære katastrofer. Men sådanne såkaldte humanitære inventioner er i strid med international lov, hvis de ikke er godkendt af FN’s Sikkerhedsråd.

Det siger DUPI’s redegørelse ‘Humanitær intervention. Retlige og politiske aspekter.’

Ifølge redegørelsen er humanitære interventioner i strid med folkeretten, hvis de ikke er godkendt af FN’s Sikkerhedsråd. Alligevel har USA alene og i fællesskab med NATO gennemført såkaldte humnaitære aktioner gennem en årække. Det gælder blandt andet USA’s invasion af Somalia og NATO’s krig mod Jugoslavien i foråret.

I redegørelsen skriver eksperterne blandt andet:

‘Ifølge den i udredningen fremlagte fortolkning,É er der ikke i gældende folkeret nogen ret til at humanitær intervention uden Sikkerhedsrådets bemyndigelse. Heller ikke i reglerne for handlinger udført af stater i selvforsvar, i nødretstilfælde, i nødstituationer osv. giver retlig grundlag for humanitære interventioner under gældende folkeret.’

Alligevel åbner eksperterne bag redegørelsen op for at folkeretten kan tilsidesættes af politiske og moralske motiver.

Åbningen kommer selvom redegørelsen indrømmer at ‘normerne ifolkeretten kun kan bevares, hvis staterne i almindelighed accepterer dem og i praksis overholder dem.’

Eksperterne går tilmed meget langt når det gælder, hvilke politiske og moralske aspekter der kan retfærdiggøre brud på folkeretten.

‘Undertiden vil staters vitale politiske interesser eller fælles moralske overbevisning imidlertid kunne overtrumfe rettens diktat.’

Redegørelsen er bestilt af den danske regering den 25. januar i år og blev tirsdag afleveret til Udenrigsministeriet.

mj

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]