09.12.99 -  Dagbladet Arbejderen

 

Danmark har krænket folkeretten

Humanitære interventioner er ulovlige ifølge folkeretten

Danmark var ude på ulovlighedernes overdrev, da folketinget sagde god for, at gå i krig mod Jugoslavien. Krigen var et brud på folkeretten, fordi blev den sat i værk uden om FN’s Sikkerhedsråd.

Det siger en ny redegørelse fra Dansk Udenrigspolitisk Institut, DUPI. Her hedder det blandt andet:

‘Ifølge den i udredningen fremlagte fortolkning, som er i overestemmelse med den fremherskende fortolkning blandt folkeretseksperter, er der ikke i gældende folkeret nogen ret til humanitær intervention uden Sikkerhedsrådets bemyndigelse.’

Redegørelsen, ‘Humanitær intervention. Retlige og politiske aspekter’ kommer imidlertid regeringen til undsætning. ‘Anlægges der et politisk eller moralsk perspektiv på internationale forhold kan svaret være et andet.’

Det gælder interventioner der skal forhindre omfattende brud på menneskerettigheder eller en humanitær katastrofe, som regeringen kaldte krigen mod Jugoslavien.

Politiske og moralske motiver kan altså retfærdiggøre brud på folkeretten, vurderer eksperterne bag rapporten og nævner ekspempler gennem de sidste ti år, hvor folkeretten er blevet brudt.

Eksemplerne, som forfatterne betegner som milepæle, omfatter udover Jugoslavien eksempelvis også USA’s ivasion af både Somalia og Haiti.

mj

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]